offline icon
You're Browsing Offline - Some functionality will be limited.
 

Din v?ska ?r tom. L?t oss g?ra n?got ?t det

sub totala

Totalt

Kostnadsfri leverans inom Storbritannien, Europa och Nordamerika.

Kassa

Allm?nna villkor

Telefonservice f?r webbplatsen +44 333 3212222

VEM ?R SUPERDRY?

Vi ?r Supergroup Internet Limited. Vi driver webbplatsen superdrystore.se ("webbplatsen") och n?r du k?per en produkt p? webbplatsen ("produkt"), k?per du den av oss.

V?rt f?retag ?r registrerat i England och Wales med f?retagsnummer 07139044. V?rt registrerade kontor ?r bel?get p? adressen Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire GL51 9NW, Storbritannien. V?rt momsregisternummer ?r GB974823775.

Om du beh?ver kontakta oss hittar du en lista ?ver olika s?tt att n? oss p? sidan Kontakta oss.

ORSAKEN TILL DESSA VILLKOR OCH BEST?MMELSER

Vi har villkor och best?mmelser ("villkor") av flera olika sk?l:

 • de inneh?ller regler som g?ller f?r din anv?ndning av webbplatsen, inklusive material som du eventuellt laddar upp p? bloggen samt i recensioner,
 • de anger de regler som g?ller f?r k?p av produkter, och
 • de inneh?ller information som vi m?ste meddela dig, till exempel ang?ende dina r?ttigheter som konsument.

Om du anv?nder webbplatsen, k?per en produkt eller laddar upp material p? webbplatsen, bekr?ftar du att du godk?nner de villkor som g?ller vid den tidpunkten. De ?r juridiskt bindande f?r b?de dig och oss.

L?s d?rf?r igenom dem och klicka h?r om du vill skriva ut och spara dem. Den senaste uppdateringen av villkoren gjordes 9 jun 2014. Kontakta oss om du har fr?gor om villkoren.

Villkoren g?r hand i hand med vissa andra dokument som inneh?ller annan viktig information:

 • v?r sekretesspolicy, d?r vi ber?ttar vilken information vi samlar in om dig och hur vi anv?nder och yppar den ("sekretesspolicy"),
 • v?r leveranspolicy, d?r vi ber?ttar om olika leveransm?jligheter f?r produkterna samt om eventuella begr?nsningar ang?ende var vi kan leverera eller ytterligare avgifter ("leveranspolicy") och
 • v?r policy f?r varuretur, d?r vi ber?ttar hur man under vissa omst?ndigheter kan returnera produkter, inklusive om du ?ngrar dig i enlighet med dina r?ttigheter som konsument ("policy f?r varuretur").

BEST?LLA PRODUKTER FR?N OSS: S? FUNGERAR KONTRAKTET

N?r vi s?ljer en produkt till dig ing?r vi, liksom f?r alla andra k?p, ett kontrakt f?r f?rs?ljningen. Det h?r avsnittet i villkoren beskriver hur det fungerar.

Enbart personer ?ver 18 ?rs ?lder som inte ?r under f?rmyndarskap f?r g?ra best?llningar.

Din produktbest?llning p? webbplatsen utg?r ett erbjudande om att k?pa produkten av oss. Alla best?llningar m?ste godk?nnas av oss och vi meddelar dig om godk?nnande genom att skicka en best?llningsbekr?ftelse med e-post, d?r vi listar de produkter du har bett om att f? k?pa, samt ber?knat leveransdatum. Notera dock att v?rt godk?nnande av best?llningen g?rs med f?rbeh?ll f?r eventuell felaktig priss?ttning och tillg?nglighet i lager.

Din produktbest?llning p? webbplatsen utg?r ett erbjudande om att k?pa produkten av oss. Alla best?llningar m?ste godk?nnas av oss och vi meddelar dig om godk?nnande genom att skicka en best?llningsbekr?ftelse med e-post, d?r vi listar de produkter du har bett om att f? k?pa, samt ber?knat leveransdatum. Notera dock att v?rt godk?nnande av best?llningen g?rs med f?rbeh?ll f?r eventuell felaktig priss?ttning och tillg?nglighet i lager.

PRIS OCH BETALNING

Produktens g?llande pris ?r det som anges p? v?r webbplats vid ifr?gavarande tidpunkt, f?rutom om det r?r sig om ett tydligt fel. Priserna inkluderar moms men exkluderar leveranskostnader. Dessa l?ggs till det totala utest?ende beloppet. Se leveranspolicyn om du vill ha mer information om detta.

Webbplatsen har ett stort antal produkter och det ?r alltid m?jligt att en del av produkterna p? webbplatsen, trots att vi g?r v?rt b?sta f?r att undvika detta, har fel pris. Vi verifierar vanligen priserna som en del av processen n?r vi skickar produkterna s? att om produktens pris ?r l?gre ?n vi angett, debiterar vi det l?gre priset n?r vi skickar produkten till dig. Om produktens riktiga pris ?r h?gre ?n vad som anges p? webbplatsen kontaktar vi dig f?r att antingen fr?ga om du vill forts?tta med best?llningen till korrekt pris, eller f?r att meddela att vi har avbest?llt produkten (vid avbest?llning m?ste du g?ra en ny best?llning om du fortfarande vill k?pa produkten).

Vi accepterar de betalningss?tt som anges h?r.

Om du g?r en best?llning p? webbplatsen bekr?ftar du att de betalningsuppgifter du angett ?r giltiga och att full betalning kommer att ske n?r vi godk?nner och hanterar din best?llning.

TILLG?NGLIGHET OCH LEVERANS AV PRODUKTER

Leveransdatumen ?r uppskattningar och ingen garanti ges f?r dem. Om produkten finns i lager str?var vi efter att skicka produkter som best?llts f?re kl. 19.30 under samma arbetsdag.

Vi f?rs?ker alltid att uppfylla gjorda best?llningar, men v?r enda skyldighet gentemot dig om produkten inte l?ngre ?r tillg?nglig eller om vi av n?gon anledning inte kan leverera en viss produkt, ?r att se till att vi inte debiterar dig f?r produkten.

V?r standardleverans ?r kostnadsfri. Om du v?ljer expressleverans tillkommer leveransavgift. Det ?r ?ven m?jligt att vi inte kan leverera till vissa platser. Om du vill veta mer om leveransalternativen, priserna och begr?nsningarna l?ser du v?r leveranspolicy.

JAG HAR ?NGRAT MIG ANG?ENDE BEST?LLNINGEN – JAG VILL RETURNERA EN PRODUKT OCH F? PENGARNA TILLBAKA

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagar p? dig efter att du mottagit vissa produkter att ber?tta f?r ?terf?rs?ljaren att du har ?ngrat dig och vill returnera produkten. Vi anser i sj?lva verket att detta inte ?r tillr?ckligt, s? vi ger dig 28 dagar efter att du mottagit produkten. Om du har best?llt flera produkter och n?gon av dem anl?nder separat, r?knas tiden fr?n det datum d? du fick den sista produkten.

Din ?nger- och returr?tt g?ller endast f?r vissa produktkategorier. Det betyder att du inte kan ?ngra dig och returnera dessa produkter:

 • produkter som ?r anpassade f?r dig, inklusive skr?ddarsydda varor eller varor som du har ?ndrat,
 • produkter som till sin natur ?r s?dana att du inte kan returnera dem (t.ex. anv?nda, ?ppnade eller of?rseglade baddr?kter eller underkl?der).

Om du ?ngrar dig m?ste du returnera produkten till oss. Tills du har beslutat huruvida du t?nker skicka tillbaka produkten till oss m?ste du komma ih?g att distansavtalslagen ?l?gger dig att ta god hand om produkten.

Det betyder inte att du inte f?r prova produkten eller inspektera den f?r att se om den passar f?r dig. Vi beg?r bara att du tar lika god hand om produkterna som om du vore i n?gon av v?ra butiker. S? f?rs?k beh?lla etiketter p? produkterna, ta inte bort hygienfilmer eller klisterm?rken och h?ll originalf?rpackningen i s? gott skick som m?jligt.

Du ansvarar sj?lv f?r kostnaderna om du skickar tillbaka en produkt efter att du ?ndrat dig. Om vi inte f?r tillbaka produkten kan vi organisera h?mtning av produkten hos dig, p? din bekostnad. Om du inte skickar tillbaka produkten eller om du inte har tagit god hand om den och vi f?r tillbaka den i skadat skick, kan vi kr?va ers?ttning av dig f?r f?rlusten/skadan.

Fullst?ndiga uppgifter om varuretur finns i v?r policy f?r varuretur.

Om du vill meddela att du ?ndrat dig och vill avbest?lla skickar du e-post till care@superdry.com. Beh?ll en kopia av den avbest?llning du g?r med e-post. N?r du har skickat e-post till oss f?ljer du instruktionerna om hur du returnerar produkten till oss som finns i policyn f?r varuretur.

Vi g?r ?terbetalning, inklusive kostnaderna f?r leverans av produkten till dig, inom 14 dagar efter att vi antingen har f?tt bevis p? att produkterna har skickats eller det datum d? vi mottagit produkterna, beroende p? vilket som infaller tidigare.

?terbetalningar g?rs med samma betalningss?tt som anv?ndes f?r best?llningen. Om du vill byta produkten eller produkterna i st?llet f?r att f? ?terbetalning l?ser du avsnittet nedan.

JAG GILLAR DEN PRODUKT JAG BEST?LLT – MEN JAG VILL HA EN ANNAN STORLEK/F?RG

Om du vill byta produkten mot en annan storlek eller f?rg m?ste du meddela oss inom 28 dagar efter att du mottagit produkten. F?lj det som s?gs i avsnittet ovan om avbest?llning och meddela oss i samband med avbest?llningen om att du vill byta varan och inte f? ?terbetalning.

Vi meddelar dig ifall den storlek/f?rg du beg?rt inte finns tillg?nglig och betalar i st?llet tillbaka dina pengar.

PROBLEM MED BEST?LLNINGEN

Det ?r viktigt att du noggrant f?ljer alla produkters instruktioner f?r anv?ndning och sk?tsel.

F?r kl?desplagg ?r det viktigt att f?lja exakt de tv?ttanvisningar som ?r angivna p? etiketten. Varje plagg genomg?r noggranna tv?ttest och kvalitetskontroller f?r varje produktionsparti innan det l?mnar tillverkarens lokaler. F?r accessoarer ?r det viktigt att f?lja tillverkarens eventuella instruktioner och begr?nsningar vad betr?ffar anv?ndning.

Du ansvarar f?r att sk?ta om den k?pta produkten p? ett rimligt s?tt. Vi har inga skyldigheter gentemot dig om problemet med produkten beror p? att du har anv?nt eller sk?tt den p? fel s?tt.

Vi f?rst?r ?nd? ocks? att saker ibland kan g? fel. Om det f?religger problem med produkten kontaktar du helt enkelt oss enligt vad som anges nedan s? f?rs?ker vi hj?lpa dig.

”Det ?r fel p? produkten”

Om du anser att det ?r n?got fel p? produkten kontaktar du kundtj?nstteamet p? telefon +44(0) 333 3212222 eller skickar e-post till care@superdry.com. Teamet ger dig anvisningar om vad du b?r g?ra. Ge s? m?nga detaljer som m?jligt om felet.

”Jag har f?tt fel produkt”

Om du fick fel produkt kontaktar du kundtj?nstteamet p? care@superdry.com. Vi ger dig anvisningar om hur du kan returnera produkten. Ge s? m?nga detaljer som m?jligt om den felaktiga produkten.

”En produkt jag best?llt saknas”

Ibland skickar vi inte allt du best?llt p? samma g?ng, s? kontrollera p? packsedeln och i e-postmeddelandet du f?tt om att produkterna skickats om det ?r s? att n?gra av dina varor kommer att anl?nda separat.

Om det st?r p? packsedeln att du borde ha f?tt en vara som inte finns i paketet kontaktar du kundtj?nstteamet p? care@superdry.com s? f?rs?ker de att ?tg?rda misstaget s? snart som m?jligt.

V?RA SKYLDIGHETER GENTEMOT DIG

Vi har f?rberett materialet f?r webbplatsen ytterst noggrant. Materialet p? webbplatsen visas dock utan garantier, villkor eller utf?stelser vad betr?ffar dess riktighet eller l?mplighet f?r n?got visst ?ndam?l. Om du uppt?cker ett problem f?r du g?rna meddela oss s? f?rs?ker vi ?tg?rda det.

Vid behov kan vi tillf?lligt st?nga av ?tkomsten till webbplatsen f?r att utf?ra rutin- eller of?rutsett arbete. Vi ansvarar inte f?r att webbplatsen av n?gon anledning inte ?r tillg?nglig. Vi ansvarar inte f?r eventuella misstag eller utel?mnanden eller f?r tekniska problem du eventuellt upplever, och inte heller f?r att du anv?nder materialet som finns p? v?r webbplats, andra webbplatser som ?r l?nkade till den eller material som publicerats p? den.

Om vi bryter mot villkoren ?r vi endast ansvariga f?r eventuella f?rluster som du ?samkas p? grund av detta, och i den m?n som f?rlusterna ?r en f?ruts?gbar konsekvens f?r b?de dig och oss d? du best?ller ifr?gavarande produkt eller d? du annars anv?nder webbplatsen.

V?rt totala ansvar gentemot dig i samband med en produktbest?llning du g?r, ?r begr?nsat till det belopp du betalat f?r produkten.

Dessa begr?nsningar och undantag inverkar inte p? dina lagstadgade r?ttigheter och g?ller enbart i den m?n som g?llande lag till?ter. Inget av det som s?gs i villkoren begr?nsar v?rt skadest?ndsansvar f?r personskador eller d?dsfall som orsakats av v?rdsl?shet fr?n v?r sida.

Eftersom vi endast s?ljer produkter f?r personligt bruk omfattar v?rt ansvar gentemot dig aldrig n?gra aff?rsf?rluster, till exempel f?rlust av data, f?rlorad vinst, f?rlorad f?rs?ljning eller avbrott i verksamheten.

DIN ANV?NDNING AV WEBBPLATSEN

Immateriell egendom

superdry” ?r ett registrerat varum?rke som ?gs av DKH Retail Limited (som bedriver handel under namnet Laundry Athletics), en medlem av v?r koncern. Medlemmarna i koncernen ?ger eller innehar licens f?r varje varum?rke och f?r alla andra m?rken, handelsnamn, m?rkesnamn, aff?rsnamn, illustrationer, bilder, logotyper, registrerade och oregistrerade designs, copyright-r?ttigheter och andra immateriella r?ttigheter som visas p? webbplatsen.

Du har licens att anv?nda materialet p? webbplatsen endast inom mycket begr?nsade ramar, allts? enbart f?r att anv?nda webbplatsen i avsett syfte och i enlighet med villkoren samt f?r ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Varken mer eller mindre! Du f?r inte p? n?got annat s?tt kopiera, reproducera, p? nytt publicera, h?mta, skicka, s?nda, eller p? annat s?tt anv?nda n?gra delar av webbplatsen eller g?ra dem offentligt tillg?ngliga.

N?r du skickar in recensioner eller publicerar n?got p? v?r blogg ska det vara lagligt, v?nligt och icke-st?tande!

Reglerna

Du kan l?gga till inneh?ll p? vissa sidor i webbplatsen. Vi vill att alla som anv?nder webbplatsen har en bra upplevelse, s? du lovar att inneh?llet (“inneh?ll”) inte

 • inneh?ller material som ?r ?rekr?nkande, obscent, st?tande, hatiskt eller provocerande,
 • puffar f?r sexuellt explicit material, v?ld eller diskriminering p? bas av ras, k?n, religion, medborgarskap, handikapp, sexuell orientering eller ?lder,
 • inkr?ktar p? n?gon annans copyright, databasr?ttigheter eller varum?rken eller andra immateriella r?ttigheter,
 • ?r hotande eller missbrukar eller inkr?ktar p? n?gon annans privatliv, eller orsakar f?rtret, besv?r eller on?dig ?ngslan eller troligtvis ?r trakasserande, f?rargligt, besv?rande, oroande eller irriterande f?r n?gon annan,
 • anv?nds f?r att imitera n?gon annan eller f?r att felaktigt ange din identitet eller ditt samband med n?gon annan, eller f?r att ge intryck av att det kommer fr?n oss om s? inte ?r fallet, eller
 • anv?nds f?r att s?nda eller inf?rskaffa s?ndning av oombedda eller icke-auktoriserade annonser eller s?ljfr?mjande material.

Vem ?ger det publicerade inneh?llet?

N?r du skickar in inneh?ll ger du oss (och v?r koncern) en st?ndig, royaltyfri, icke-exklusiv, o?terkallelig licens att reproducera, ?ndra, ?vers?tta, tillg?ngligg?ra och distribuera hela eller delar av inneh?llet samt att licensiera det till andra i vilken form som helst, inklusive i marknadsf?ringssyfte i v?rt eget material och i sociala media.

Dina skyldigheter

Du ansvarar f?r eventuella f?rluster, kostnader och utgifter som vi rimligen ?samkas, eventuellt skadest?nd som domstol ?l?gger oss samt f?r eventuella belopp vi betalat som f?ljd av en uppg?relse p? grund av

 • att en tredje part h?vdat att ditt inneh?ll ?r ?rekr?nkande, st?tande eller kr?nkande eller till sin natur ?r obscent eller pornografiskt, eller att inneh?llet ?r olagligt eller bryter mot g?llande lag, regel eller praxis,
 • att en tredje part h?vdat att ditt inneh?ll inkr?ktar p? dennes copyright eller andra immateriella r?ttigheter, och
 • att en tredje part h?vdat att ditt inneh?ll bryter mot eventuella sekretess?taganden eller r?tt till privatliv.

Borttagande av inneh?ll

Vi f?rbeh?ller oss r?tten att v?gra publicera inneh?ll p? webbplatsen eller att ta bort inneh?ll som redan har publicerats p? webbplatsen, ?ven om vi inte aktivt modererar publicerat inneh?ll.

Du f?r inte f?rs?ka att p? nytt publicera inneh?ll som vi v?grat publicera p? webbplatsen eller som vi tidigare har tagit bort fr?n webbplatsen.

VIRUS, HACKING, SKRAPNING

Du f?r inte missbruka webbplatsen genom att avsiktligt introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber, keyloggers, spionprogram, annonsprogram eller annat skadligt eller teknologiskt farligt material. Du f?r inte f?rs?ka f? oauktoriserad ?tkomst till webbplatsen, den server d?r webbplatsen lagras eller till andra servrar, datorer eller databaser som ?r anknutna till webbplatsen. Du f?r inte attackera webbplatsen genom denial-of-service-attacker eller distribuerade denial-of-service-attacker.

Om du bryter mot den h?r best?mmelsen ?r det m?jligt att du g?r dig skyldig till brott enligt brottsbalken. Vi rapporterar s?dana brott till relevanta brottsbek?mpande myndigheter och samarbetar med myndigheterna genom att l?mna ut din identitet till dem. I h?ndelse av s?dant brott upph?r din r?tt att anv?nda webbplatsen omedelbart.

Dessutom till?ter vi uttryckligen inte att datainsamlingsteknologi "skrapar" webbplatsen, oavsett anledning.

ALLM?NT

Tredjepartstj?nster

Vi kan tidvis tillhandah?lla vissa tj?nster fr?n tredje parter p? webbplatsen. Om du vill f? ?tkomst till de h?r tj?nsterna m?ste du registrera dig hos vederb?rande tredje part och vara i direkt kontakt med den.

Vi har ingen kontroll ?ver inneh?llet p? tredje parts webbplats eller ?ver hur dessa tj?nster presterar. D?rmed anv?nder du dessa tj?nster p? egen risk och vi tar inte p? oss n?got ansvar f?r dem eller f?r eventuella f?rluster eller skador som uppst?r av att du anv?nder dem.

H?ndelser utanf?r v?r kontroll

Vi b?r inget ansvar om vi inte uppfyller v?ra skyldigheter gentemot dig eller om vi uppfyller dem f?rsenat, om detta beror p? h?ndelser som sker utom v?r rimliga kontroll, inklusive naturkatastrofer, br?nder, ?versv?mningar, allvarliga v?derfenomen, explosioner, krig, terrorism, arbetskonflikter eller lokala eller centrala eller andra myndigheters ?tg?rder.

M?jlighet att avskilja

Om n?got villkor eller n?gon best?mmelse h?ri anses vara ogiltig f?rblir de kvarst?ende villkoren och best?mmelserna i kraft i den m?n som lagen till?ter.

Hela avtalet

Villkoren utg?r hela avtalet mellan oss och dig i samband med tillhandah?llandet av produkter och/eller ditt anv?ndande av webbplatsen. Inga ytterligare villkor som du p? n?got s?tt beg?r eller meddelar oss ing?r i kontraktet, oavsett om n?gon av v?ra medarbetare har godk?nt dem.

V?r r?tt att ?ndra villkoren

Det ?r m?jligt att vi d? och d? reviderar och g?r till?gg i villkoren. Du ?r bunden av de villkor och best?mmelser som ?r i kraft d? du best?ller produkter fr?n oss eller anv?nder webbplatsen.

R?tt och r?ttsbefogenhet

Villkoren lyder under engelsk lag. Vi f?rs?ker l?sa eventuella tvister p? ett snabbt och effektivt s?tt. Om du inte ?r n?jd med hur vi hanterar en tvist och vill v?cka talan vid domstol, m?ste du g?ra det i England, Skottland, Wales eller Nordirland. Om du inte ?r bosatt i Storbritannien men ?nd? inom EU kan domstolsf?rhandlingarna ?ga rum i det land d?r du ?r bosatt.

KLAGOM?LSPOLICY

Klagom?lspolicy

Om du har haft problem med n?got som du k?pt fr?n oss online och inte ?r n?jd med hur problemet l?sts kan du skicka tvisten f?r en alternativ tvistl?sning online om du klickar h?r:returpolicy. Om du inte tycker om det bem?tande du f?tt, eller inte tycker om n?got annat som du upplevt hos Superdry, kan du kontakta Kundtj?nst direkt via telefon p? +44 333 321 22 22 eller via e-post p? care@superdry.com.

N?r Kundtj?nst har f?tt ditt klagom?l bekr?ftar vi det via e-post inom 24 arbetstimmar. Om vi f?r ditt klagom?l kl. 17 p? en fredag f?r du allts? en bekr?ftelse att vi emottagit det f?re kl. 17 f?ljande m?ndag.

Om ditt problem ?r enkelt att l?sa kontaktar vi dig med l?sningen inom 72 arbetstimmar efter att vi emottagit din f?rsta e-post.

Om du inte k?nner att klagom?let har f?tt en fullst?ndig l?sning n?r du f?tt det slutgiltiga svaret fr?n Kundtj?nst ska du ber?tta det f?r dem. D? vidarebefordrar de ?rendet till v?rt klagom?lsteam. Klagom?lsteamet tar itu med klagom?let i enlighet med de tidsramar som n?mnts ovan.

Om du har haft problem med n?got som du k?pt fr?n oss online och inte ?r n?jd med hur problemet l?sts kan du skicka tvisten f?r en alternativ tvistl?sning online om du klickar h?r:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tv? stickade plagg f?r killar fr?n Orange Label-kollektionen f?r 899 SEK

Tv? stickade plagg f?r killar fr?n Orange Label-kollektionen f?r 899 SEK

K?p tv? valfria rabatterade artiklar till det angivna fasta priset. Detta erbjudande g?ller f?r ink?p som g?rs online p? www.Superdry.se f?r kampanjens angivna datum. Erbjudandet g?ller endast f?r utvalda artiklar till fullt pris. Detta erbjudande kan inte kombineras med n?got annat erbjudande eller rabatt och f?r endast anv?ndas f?r normala hush?llsm?ngder. Rabatten dras automatiskt av i kassan. Alla eventuella ?terbetalningar sker med avdrag f?r mottagen rabatt. Superdry f?rbeh?ller sig r?tten att ?terkalla eller ?ndra dessa villkor inom rimlig varsel. Dina lagstadgade r?ttigheter som kund kommer inte att p?verkas.

Tv? Croyde stickade plagg f?r tjejer f?r 899 SEK

Tv? Croyde stickade plagg f?r tjejer f?r 899 SEK

K?p tv? valfria rabatterade artiklar till det angivna fasta priset. Detta erbjudande g?ller f?r ink?p som g?rs online p? www.Superdry.se f?r kampanjens angivna datum. Erbjudandet g?ller endast f?r utvalda artiklar till fullt pris. Detta erbjudande kan inte kombineras med n?got annat erbjudande eller rabatt och f?r endast anv?ndas f?r normala hush?llsm?ngder. Rabatten dras automatiskt av i kassan. Alla eventuella ?terbetalningar sker med avdrag f?r mottagen rabatt. Superdry f?rbeh?ller sig r?tten att ?terkalla eller ?ndra dessa villkor inom rimlig varsel. Dina lagstadgade r?ttigheter som kund kommer inte att p?verkas.

Spendera 1500 sek och f? en kupong v?rd 300 sek

Erbjudandet ska inl?sas mellan den 1-24 december 2019, g?ller endast full pris sortiment och i m?n av tillg?nglighet.

Detta kan ej kombineras med andra erbjudanden eller f?r att k?pa presentkort. Erbjudandet ?r endast giltigt i Superdry's full pris butiker i UK och i EU.

Bes?k superdry.com/terms-and-conditions f?r en lista ?ver v?ra butiker.

Vid retur kommer den mottagna rabatten att p?verkas. Superdry f?rbeh?ller sig r?tten att dra tillbaka eller ?ndra villkoren inom rimlig tid. Dina lagstadgade r?ttigheter p?verkas ej av detta.

?verst p? sidan

H?ll koll

F? exklusiv tillg?ng till kampanjer, samarbeten, nya produkter och reor

影视大全高清版- 影视大全免费追剧