offline icon
You're Browsing Offline - Some functionality will be limited.
 

Din v?ska ?r tom. L?t oss g?ra n?got ?t det

sub totala

Totalt

Kostnadsfri leverans inom Storbritannien, Europa och Nordamerika.

Kassa

Sekretesspolicy

Telefonservice f?r webbplatsen +44 333 3212222

SekretesPolicy

Superdry tar din integritet p? st?rsta allvar och behandlar alla dina personuppgifter som konfidentiella. Denna sekretesspolicy best?mmer hur vi behandlar dina personuppgifter och vi anv?nder dem till. Denna policy g?ller oavsett om du kontaktar oss genom v?r webbsida eller i en butik, en kampanj eller via n?gon annan kanal.

Information om oss

Superdry ?r handelsnamnet f?r Superdry plc f?retagsgrupp. Superdry plc eller SuperGroup Internet Ltd ?r data?vervakaren som har ansvaret f?r att skydda de personuppgifter som du l?mnar till oss. B?da ?r engelska f?retag med adressen Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire GL51 9NW, Storbritannien.

Insamlad Information

Webbsida: N?r du g?r en best?llning eller ?ppnar ett konto p? n?gon av v?ra Superdry-webbsidor kommer SuperGroup Internet Ltd samla in ditt namn, fakturaadress, leveransadress, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress oh telefonnummer), k?n och l?senord. Vi sparar ocks? detaljer om alla dina best?llningar. Vi samlar in information om hur du anv?nder v?r webbsida. Vi sparar inte dina betalkortsuppgifter. Finanstransaktioner g?rs direkt och s?kert via v?r betalningsleverant?r.

E-kvitton: Om du registrerar dig f?r att f? e-kvitton i en Superdry-butik kommer Superdry plc samla in ditt namn, din e-postadress, hemadress, f?delsedatum och k?n. Om du ?r en befintlig webbkund l?nkar vi denna information vidare till din information som sparas av SuperGroup Internet Ltd ovan s? att du har en kundprofil hos oss.

T?vlingar, kampanjer: Om du deltar i en t?vling eller kampanj som vi arrangerar kan Superdry plc be dig l?mna ditt namn, din e-postadress, hemadress och k?n.

Kundtj?nst: Om du kontaktar v?ra kundtj?nstrepresentanter kommer Superdry plc be dig l?mna ditt namn, din e-postadress och hemadress samt anledningen till att du kontaktar oss.

Val av direktreklam: Om du kontaktar oss via n?gon av dessa kanaler kommer vi att fr?ga om du vill v?lja att f? v?rt nyhetsbrev och annan marknadskommunikation fr?n oss. Om du v?ljer att f? det kommer SuperGroup Internet Ltd notera detta val i din kundprofil.

Det Har Anvander Vi Din Information Till

Webb: N?r du g?r en best?llning eller ?ppnar ett konto p? n?gon av v?ra Superdry-webbsidor kommer vi att anv?nda dina personuppgifter till att:

 • bearbeta dina best?llningar, kommunicera med dig om dina best?llningar och leverera dina produkter
 • uppdatera v?ra register och underh?lla ditt konto hos oss
 • f?rebygga eller uppt?cka bedr?geri
 • be om feedback p? v?ra produkter, v?r webbsida och tj?nster
 • genomf?ra marknadsunders?kningar
 • ?vervaka din surfhistorik p? v?ra webbsidor s? att vi kan (i) ge dig information och f?rslag som f?rb?ttrar din surfupplevelse och (ii) f?rb?ttra v?r webbsida och alla tj?nster vi erbjuder dig och v?ra kunder.

E-kvitton: Om du registrerar dig f?r att f? e-kvitton i en Superdry-butik kommer vi att anv?nda dina personuppgifter f?r att skicka ett elektroniskt kvitto f?r de produkter du k?pte i butiken.

T?vlingar, kampanjer: Om du deltar i en t?vling eller kampanj kommer vi att anv?nda dina personuppgifter f?r att administrera t?vlingen eller kampanjen.

Kundtj?nst: Om du kontaktar v?ra kundtj?nstrepresentanter kommer vi att anv?nda dina personuppgifter f?r att unders?ka och l?sa din fr?ga.

Direktreklam: Om du har valt att f? marknadskommunikation fr?n oss kommer vi att anv?nda dina personuppgifter f?r att informera dig om Superdry-produkter, kampanjer, t?vlingar och specialerbjudanden som kan vara intressanta f?r dig. Denna information kommer att skickas till dig via n?tet (antingen som e-post som ett nyhetsbrev eller via sociala medier eller s?kmotorer som banners eller annonser.

Sa Har Lange Behaller Vi Din Information

Vi beh?ller din information under f?ljande tidsperioder:

Webb: Om du ?ppnar ett konto via n?gon av v?ra Superdry-webbsidor kommer vi att beh?lla dina personuppgifter i webbsidans databas i tre ?r efter din senaste best?llning. Om du v?ljer att handla som g?st utan att ?ppna ett konto beh?ller vi dina personuppgifter i webbsidans databas i 90 dagar. Data g?llande var och en av dina best?llningar sparas i sju ?r.

E-kvitton: Om du registrerar dig f?r att ta emot e-kvitton i en Superdry-butik beh?ller vi dina personuppgifter i sju ?r.

T?vlingar, kampanjer: Om du deltar i en t?vling eller kampanj raderar vi dina personuppgifter s? snart vi har avslutat t?vlingen eller kampanjen.

Kundtj?nst: Om du kontaktar v?ra kundtj?nstrepresentanter beh?ller vi dina personuppgifter i sju ?r.

Sa Har Valjer Du Bort Det Har

Om du har valt att f? marknadskommunikation fr?n oss kan du v?lja bort det n?r som helst genom att

 • skicka ett mejl till oss p? care@superdry.com med orden "avsluta prenumeration" i ?mnesraden
 • klicka p? "avsluta prenumeration" p? alla marknadsf?ringsmejl du f?r fr?n oss, eller
 • logga in p? "Mitt konto" p? webbsidan och redigera dina kontodetaljer.

Det kan ta upp till fem dagar innan din beg?ran om att avsluta prenumerationen behandlas.

Hj?lp om hur du inaktiverar kakor hittar du i avsnitt 7. Kakor nedan.

Utlamnande Av Din Information

Vi kan dela dina personuppgifter med alla f?retag inom Superdry plc f?retagsgrupp f?r de syften som anges i denna policy.

Vi kommer inte att l?mna ut dina personuppgifter till n?gon tredje part f?rutom enligt f?ljande:

 • Om du har valt att f? marknadskommunikation fr?n oss kan vi dela din information med v?r tredje parts serviceleverant?r som erbjuder e-postdistributionstj?nster eller med f?retag inom sociala medier som erbjuder digitala marknadsf?ringstj?nster.
 • Vi kommer att l?mna dina personuppgifter till v?ra f?retagspartners som erbjuder best?llnings-, logistik- och leveranstj?nster eller andra tj?nster f?r att kunna bearbeta dina best?llningar, leverera dina produkter och erbjuda kundv?rd.
 • Vi kan l?mna dina personuppgifter till ombud som genomf?r marknadsunders?kningar och analyser f?r v?r r?kning. De kan kontakta dig via e-post eller telefon f?r att be om din feedback och kommentarer om v?ra produkter, v?r webbsida och v?ra tj?nster.

Alla dessa utl?mnande av dina uppgifter g?rs enligt avtal f?r att garantera sekretessen och genomf?rs enligt de krav som finns inom relevanta dataskyddsregler.

Vi kan ?ven anv?nda insamlad information och statistik f?r att ?vervaka webbsidesanv?ndningen s? att vi kan utveckla webbsidan och v?ra tj?nster. Vi kan l?mna s?dan insamlad information till tredje part men denna statistik kommer inte att inneh?lla information som kan anv?ndas f?r att identifiera n?gon individ.

Kakor

bes?ker en webbsida. Kakor skickas av en webbserver till en webbl?sare f?r att g?ra det m?jligt f?r servern att samla in information fr?n webbl?saren och k?nna igen din enhet vid framtida bes?k.

N?r du f?rst bes?ker v?r webbsida f?r du fr?gan om du accepterar v?ra kakor. Vi anv?nder kakor f?r att sp?ra ditt nuvarande shoppingbes?k, anpassa din upplevelse, spara varor i din kundkorg och f?rs?ka se till att de annonser eller erbjudanden du ser p? n?tet ?r mer relevanta f?r dig.

 • Om du klickar f?r att du accepterar kakor godk?nner du att SuperGroup Internet Ltd anv?nder dina personuppgifter f?r dessa syften.
 • Om du inte accepterar v?ra kakor kan det allvarligt begr?nsa funktionaliteten som st?r till ditt f?rfogande p? v?r webbplats

De flesta webbl?sare till?ter att du v?ljer bort kakor. Om du vill veta hur du g?r det kan du g? till hj?lpmenyn i din webbl?sare. Om du inte accepterar kakorkan din anv?ndarupplevelse p? v?r webbsida p?verkas och du kommer inte att kunna k?pa produkter fr?n v?r webbsida.

Kakor kan delas in i fyra typer.

Kategori 1: Helt n?dv?ndiga kakor

Dessa kakor ?r viktiga f?r att webbsidan ska kunna erbjuda de tj?nster du har bett om, som att komma ih?g varorna i din kundkorg.

Kategori 2: Prestandakakor

Denna typ samlar in anonym information om hur m?nniskor anv?nder v?r webbsida och denna data sammanf?rs med andra anv?ndares information s? att vi kan webbsidans funktion. Vi anv?nder till exempel Google Analytics-kakor f?r att f?rst? hur kunder hittar v?r webbsida, surfar p? eller anv?nder v?r webbsida och f?r att lyfta fram omr?den d?r vi kan f?rb?ttra sidan som navigering, k?pupplevelse och marknadsf?ringskampanjer. Den information som sparas av dessa kakor visar aldrig personuppgifter som g?r att din enskilda identitet kan fastst?llas, men v?ra tredjepartsleverant?rer (till exempel Google) kan associera denna information med personuppgifter som de redan har om dig.

Kategori 3: Funktionskakor

Dessa kommer ih?g val du gjort som spr?k eller s?kparametrar som storlek, f?rg eller produktserie. Dessa kan anv?ndas f?r att ge dig en upplevelse som ?r mer passande f?r dina val och som g?r bes?ket mer skr?ddarsytt och trevligt. Denna information sammanf?rs ?ven med andra anv?ndares information p? anonym basis f?r att hj?lpa oss f?rb?ttra webbsidans funktion. V?r funktion "Sparade varor" anv?nder till exempel en kaka f?r att komma ih?g de produkter du har uttryckt en ?nskan om att spara n?r du surfar p? v?r webbsida.

Kategori 4: M?lgruppskakor eller annonskakor

Dessa kakor samlar in information om dina surfvanor f?r att kunna g?ra annonseringen relevant f?r dig och dina intressen. De kommer ih?g de webbsidor du har bes?kt och den informationen delas med andra parter, som annons?rer. Vi anv?nder till exempel tredjepartsf?retag som till exempel Criteo f?r att erbjuda dig mer anpassade annonser n?r du bes?ker andra webbsidor.

Skydda Din Information

V?r webbsida anv?nder de senaste branschprocedurerna f?r att skydda dina personuppgifter. Vi skyddar ?ven s?kerheten f?r dina uppgifter n?r de skickas med hj?lp av krypteringsprogram som Secure Sockets Layer (SSL).

Vi har l?mpliga s?kerhets?tg?rder p? plats i v?ra fysiska anl?ggningar f?r att skydda mot f?rlust, missbruk eller ?ndring av den information som vi har samlat in fr?n dig.

Fa Tillgang Till, Ratta Och Radera Din Information

Om du vill f? tillg?ng till den information vi sparat om dig, eller om du vill att vi ska r?tta eller radera din information, ?r du v?lkommen att kontakta oss p? care@superdry.com. Om du ber oss radera information ska du vara medveten om att vi ?r skyldiga att h?lla ett register ?ver v?ra transaktioner med dig av lagliga sk?l och i revisionssyfte och det kommer vi att beh?lla under den period som anges i avdelning 4. S? h?r l?nge beh?ller vi din information.

Kontakt Och Klagomal

Om du har n?gra fr?gor, kommentarer eller krav g?llande v?r policy, eller om du vill klaga p? n?got som g?ller denna policy, ?r du v?lkommen att kontakta v?r dataskyddschef genom att i f?rsta hand skicka e-post till dpo@superdry.com. Om vi inte kan l?sa ditt klagom?l kan du skicka ditt klagom?l till informationskommission?rens kontor genom att klicka h?r: https://ico.org.uk/concerns/.

?verst p? sidan

H?ll koll

F? exklusiv tillg?ng till kampanjer, samarbeten, nya produkter och reor

影视大全高清版- 影视大全免费追剧